Tshirt.se använder sig av cookies för många av sina funktioner. Genom att fortsätta på sidan godkänner du detta. - Läs mer - Jag godkänner

MILJÖPOLICY

Vi arbetar aktivt med att hela tiden finna bättre lösningar för att vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Några punkter vi jobbar kontinuerligt med är:

- Vi ska med vår verksamhet inom tryck på textila produkter ständigt förbättra oss så att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
- Vi ska söka efter tryckfärger och dess kringprodukter som är bättre ur miljö- och tryckteknisk synpunkt än de vi använder i dagsläget.
- Vi ska sortera vårt avfall så att den negativa påverkan på miljön blir så liten som möjligt.
- Vi ska följa de lagar som vi berörs av.
- Vår miljöpolicy ska utgöra grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.


MILJÖANSVAR

Vi arbetar ständigt för att minska vår klimatpåverkan och för en miljöanpassad produktionskedja. Nedan kan du läsa om några av de punkter vi kontinuerligt arbetar med.


ENERGI

Vi arbetar aktivt för att bedriva vår verksamhet med minimal miljöpåverkan. I januari 2019 övergick vår verksamhet till att helt drivas av el från vindkraft. Detta minskar under en 10 månaders period vårt utsläpp med 49,1 ton koldioxid.


TRYCKFÄRGER

De tryckfärger vi använder oss av är plastisol och vattenbas. Dessa är helt fria från ftalater och bly. Mera information om färgen hittar du här

 

 

RENGÖRING AV SCHABLONER

All rengöring av schabloner efter tryckning görs med vattenbaserade rengöringsmedel. Processen är helt maskinell och utförs i slutna kammare för att så stor del som möjligt av rengöringsmedlet ska kunna återanvändas.

 

 

ÖVERPRODUKTION

Överproduktion samt feltryckta plagg återanvändes via vår partner Stiftelsen Vitryssland som hämtar upp produkter hos oss för vidare transport till Vitryssland.

 

 

ÅTERVINNING OCH PRODUCENTANSVAR

Vi källsorterar allt vårt avfall. Vi återanvänder de flesta wellpappskartonger och skickar i samma kartong som vi fått inleveransen i.
Vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. FTI är vår lösning på producentansvar för förpackningar av plast, papper, och wellpapp.

 

 

TRANSPORT OCH FORDON

För import av våra egna lagerhållna plagg har vi som mål att i allra största mån använda båt/container för att minska påverkan på miljön. Mindre kvantiteter tar vi hem med flyg/lastbil. Kläder som vi inte importerar själva beställs från grossister med inleveranser till oss en gång per vecka.

 

 

Vi är inte miljöcertifierade men jobbar internt utefter samma riktlinjer.